image

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie KPiR / ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Rozliczenia VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • Rozliczenia z ZUS przedsiębiorcy

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów - zleceń i o dzieło
 • Sporządzanie oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń do ZUS
 • Rozliczanie roczne pracowników (PIT-11, PIT-40)
 • Zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników (ZUS)
 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów, porozumień
 • Przygotowywanie wypowiedzeń, świadectw pracy
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Odpisywanie na listy komorników i innych organów zajmujących wynagrodzenia

Pozostałe:

 • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-39, dochody zagraniczne)
 • Sprawozdania GUS
 • Refundacje PFRON (składek ZUS przedsiębiorcy lub wynagrodzenia pracowników))
 • Pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych/leasingowych
 • Pomoc i reprezentacja w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego/ZUS
 • Analizy finansowe/raporty finansowe wg preferencji klienta
 • Zgłoszenie darowizny i nabycia spadku
 • Uzyskiwanie zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach

Ponadto udzielamy odpowiedzi na pytania z zakresu księgowości. Oferujemy pomoc w wystawianiu dokumentów za klienta, np. faktur, umów o pracę, świadectw pracy, rachunków za prace zlecone, rozliczeń delegacji, raportów kasowych, inwentaryzacji, pism do urzędów skarbowych, ZUS i innych instytucji itp.