Witamy na Naszej stronie!
Świadczymy kompleksową obsługę małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnorodnej formie działalności. Oferowane przez nas usługi księgowe to pełna obsługa rachunkowa i podatkowa przedsiębiorstwa. W jej zakres wchodzi:
Obsługa księgowa:
> Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
> Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
> Prowadzenie Ksiąg Handlowych
> Rozliczenia VAT
> Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposarzenia
Obsługa kadrowo-płacowa:
> Przygotowanie umów o pracę
> Sporządzanie listy płac
> Zgłaszanie pracowników do ZUS
> Rozliczanie umów - zleceń i o dzieło
> Rozliczanie roczne pracowników (PIT-11, PIT-40)
> Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
Pozostałe usługi oferowane przez nasze biuro:
> Sporządzanie wniosków VZM-1 o zwrot VAT związanych z budownictwem
> Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-37, PIT-38
> Refundacja PFRON składek ZUS osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
> Refundacja PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
> Refundacje wynagrodzeń pracowników skierowanych z Urzędu Pracy
> Zgłoszenie darowizny i nabycia spadku
> Monitoring rozrachunków
> Pomoc przy opracowywaniu wniosków kredytowych
> Fakturowanie seryjne (cykliczne np. abonament, czynsze)
> Pomoc w zorganizowaniu szkolenia BHP
> Pomoc w założeniu/zawieszeniu/likwidacji działalności gospodarczej
> Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
> Uzyskiwanie zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
Ponadto udzielamy odpowiedzi na pytania z zakresu prowadzenia biznesu, księgowości, przepisów prawnych z różnych dziedzin w szczególności podatkowych. Oferujemy pomoc w wystawianiu dokumentów za klienta, np. faktur, umów o pracę, świadectw pracy, rachunków za prace zlecone, rozliczeń delegacji, raportów kasowych, inwentaryzacji, pism do urzędów skarbowych, ZUS i innych instytucji itp.
zalety biura
tlo
kreska